Toto není skutečná verze Akkrionu tak, jak jej najdete ve hře. Pouze vzpomínka na to, co bylo.
restartovat uložit nahrát

░█████╗░██╗░░██╗██╗░░██╗██████╗░██╗░█████╗░███╗░░██╗
██╔══██╗██║░██╔╝██║░██╔╝██╔══██╗██║██╔══██╗████╗░██║
███████║█████═╝░█████═╝░██████╔╝██║██║░░██║██╔██╗██║
██╔══██║██╔═██╗░██╔═██╗░██╔══██╗██║██║░░██║██║╚████║
██║░░██║██║░╚██╗██║░╚██╗██║░░██║██║╚█████╔╝██║░╚███║
╚═╝░░╚═╝╚═╝░░╚═╝╚═╝░░╚═╝╚═╝░░╚═╝╚═╝░╚════╝░╚═╝░░╚══╝